جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین از ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ در انجمن صنفی کارفرمایان سیمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه گزارشی از وضعیت تولید، تحویل و صادرات سیمان در مرداد ماه ۱۳۹۸ ارائه شد.
همچنین گزارش قیمت فروش کارخانجات بورسی، گزارش قیمت فروش سیمان در مناطق هشتگانه توزیع کشور و ادامه بحث در خصوص سامانه سیماب نیز از دیگر مباحث این جلسه بود.
تعیین سطح دسترسی و سایر مسائل روز صنعت سیمان نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.