پروژه در حال ساخت شرکت سابیر به روایت تصاویر برنا

بازدید مدیرعامل سیمان تأمین از تصفیه خانه ششم آب تهران

مدیرعامل سیمان تأمین شستا، سه شنبه 8بهمن از پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران که توسط شرکت سابیر (از شرکت های تابعه هلدینگ سیمان تأمین) در حال اجراست بازدید کرد.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل سیمان تأمین از تصفیه خانه ششم آب تهران

بازدید نایب رئیس هیئت مدیره سیمان تامین شستا از سیمان شاهرود

سید محمدرضا احمدی نایب رئیس محترم هیئت مدیره سیمان تامین شستا و معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سیمان تامین در بازدیدی یک روزه از کارخانه سیمان شاهرود، چالش‌ها و فرایند کاری این شرکت را با حضور مدیرعامل این شرکت بررسی کرد.

ادامه مطلب
بازدید نایب رئیس هیئت مدیره سیمان تامین شستا از سیمان شاهرود