محمدرضوانی‌فر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از کارخانه سیمان غرب واقع در کرمانشاه بازدید کرد.


میرشفیعی، مدیرعامل شرکت صنایع سیمان غرب در  بازدید مدیرعامل شستا از دپارتمان‌های مختلف خط تولید، ساختمان کنترل مرکزی و آزمایشگاه کارخانه توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
وی همچنین در مورد ظرفیت، میزان تولید، صادرات و چالش‌های صادرات محصولات کارخانه از طریق بنادر جنوبی کشور (بندر امام خمینی و خرمشهر) توضیح داد.
پروژه‌های بهبود و اصلاح تجهیزات و فرایندهای تولید و ترمیم ساختمان‌های قدیمی خط تولید نیز از دیگر محورهای مطرح در این بازدید بود.
مدیرعامل شستا ضمن تایید اقدامات انجام شده و تبیین اهداف در موضوع همکاری شرکت‌های زیر مجموعه با تاکید بر بحث حمل و نقل خواستار برگزاری جلسه‌ای در همین راستا با شرکت حمل و نقل بین المللی آبادان شد.