به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا؛

صدیقی سرپرست سیمان ساوه شد

صدیقی سرپرست سیمان ساوه شد
کمال صدیقی به عنوان سرپرست شرکت سیمان ساوه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان در این حکم نوشت: با استناد به وکالت اخذ شده از شرکت سیمان فارس و خوزستان و با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سیمان ساوه منصوب می‌شوید.
او همچنین افزود: امید است تا با در نظر گرفتن آیین نامه‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف انجام وظیفه کنید.

 

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.