به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور بیش از 90 درصد سهامداران و نمایندگان آنان با فاصله تنها 45 روز پس از پایان سال مالی ساعت 15 روز چهارشنبه 15 تیر 1401 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

پس از انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت رئیسه دستور جلسه قرائت و گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 31/2/1401 ارائه شد.

شایان ذکر است مطابق گزارش حسابرس مستقل صورت‌های مالی شرکت مطابق استانداردهای حسابرسی مقبول ارزیابی شد.

در ادامه مجمع تقسیم سود به میزان 1260 ریال به ازای هر سهم را تصویب و روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

تعیین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی از دیگر مصوبات مجمع بود.

انتهای پیام/