به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا؛

جزییات آگهی مناقصه تخریب ساختمان در شرکت سنگ تزیینی کلاردشت

جزییات آگهی مناقصه تخریب ساختمان در شرکت سنگ تزیینی کلاردشت

شرکت سنگ تزئینی کلاردشت در نــظر دارد عملیات تخریــب ساختــمانهای متعلق به خود در خیــابان گاندی، خــیابان ســوم، پلاک های ۱۲ و ۱۴ را از طــریق مــناقصه عمــومی و همچنین فــروش ضــایعات و مصالح اســتحصالی از تخریب را از طریق مزایده عمومی به صورت توام واگذار نمایند.

مـتقاضیان میــتوانند حــداکثر تا پایان وقــت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۷/۲۲ با پـرداخــت مــبلغ یــک میــلیون ریــال ( معــادل یکــصد هــزار تــومان ) بــه شــماره حـساب ۲۹۶۴۶۱۶۹۶ نزد بانــک رفاه شــعبه دکتر حسابی کد ۱۲۵۸ به نــام شـرکت سنــگ تزئیـــنی کلاردشــت ،نــسبت بــه خــرید اسـناد و دریافـت فـرم شـرکت در مزایــده با ارائه اصــل فیش واریـزی به آدرس تهران،سعــادت آباد،خیـــابان علامه طباطبایی جنوبی،خیابان حق طلب (۲۶) شرقی ،پلاک ۸ مراجعه یا با تماس با تلـفن ۸۸۶۹۳۰۵۶-۸۸۶۹۳۰۵۴ اقدام نمایند.

ضــمنأ مـــتقاضیان بایــد پاکــت های خــود را تــا ساعـــت ۱۵:۰۰ روز چهـــارشــنبه مورخ ۹۹/۷/۲۳ به واحد حراست شرکت به آدرس فوق تحویل نمایند.

شرکت در رد یا قبول پینشهادها مختار است.

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.