در حکمی از سوی رضا جمارانیان، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ سیمان تامین شستا، رمضانیان سرپرست شرکت کشتی‌سازی اروندان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان در حکم خود نوشت: امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در راستای نیل به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی موفق باشید.