امکان ورشکستگی و توقف صنعت سیمان در آینده وجود دارد
رونق سود سهام «ساروم»،«سفانو»،«سفارس» و «سخزر»

در صفحه 12 فایل دانلودی که در هفته اول خرداد ماه منتشر شده است، می توانید این گزارش را بخوانید؛

روی لینک زیر کلیک کنید:

اطلاعات بورس ص 12