حذف دلالان و اصلاح قیمت سیمان برای رونق تولید ملی
روزنامه مردم سالاری در صفحه 4 خود نوشت:
قیمت گذاری و مسئولیت مدیریت بازار سیمان با هدایت فعالان واقعی صنعت اصلاح و حذف واســطه‌ها از مسیر صادرات سیمان به زودی کلید خواهد خورد.

صفحه مربوطه را در لینک زیر ببینید:
مردم سالاری

گزارش دیگر روزنامه مردم سالاری در حوزه صنعت سیمان به این خبر اختصاص دارد:

رفع مشكل مواد اولیه سیمان خزر با برداشت از معدن

مردم سالاری خبر خزر