سود خالص شرکت سیمان قاین با وجود افزایش شدید هزینه ها، ۱۷۱۷۵۵ میلیون ریال تصویب شد.

به  گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تامین شستا، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۷ شرکت سیمان قاین با حضور بیش۹۵/۸۵ درصد سهامداران  این شرکت سه شنبه ۷ خرداد ۹۸ برگزار شد.
بر پایه این اطلاع، سود خالص شرکت سیمان قاین با وجود افزایش شدید هزینه ها،  ۱۷۱۷۵۵ میلیون ریال تصویب شد.
مصوبات مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد توسط سرپرست شرکت سیمان قاین گزارش حسابرس مستقل موسسه حسابرسی در سال ۹۷ به استماع حضار رسید.
بر پایه این اطلاع، موسسه حسابرسی «رازدار  » به عنوان حسابرس مستقل قانونی در سال مالی ۹۸ معرفی و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد.
سود تقسیمی به ازای هر سهم نیز ۶۵۰ریال با سرمایه جدید ۲۵۰میلیون سهم مبلغ۱۶۲۵۰۰میلیون ریال مصوب شد.