شرکت سیمان بجنورد با اتکا به توان داخل و بدون مشاور خارجی توانست گواهینامه صادرات سیمان به روسیه را دریافت کند.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، گواهینامه صادرات سیمان پرتلند نوع 525-1 معادل سیمان CEM I 52,5 N  منطبق بر استاندارد EN 197-1:2011 از کشور روسیه توسط شرکت سیمان بجنورد دریافت شد.
بر اساس این گزارش، پس از طی فرآیند بازرسی سیمان پرتلند نوع 525-1 (CEM I 52,5 N  )، گواهینامه صادرات به کشور روسیه منطبق بر مجموعه قوانین و الزامات فنی استاندارد روسیه( GOST 58100:2018)، با استفاده از توان داخلی و بدون استفاده از مشاور بیرونی، دریافت شد.

بر پایه این اطلاع، توسعه بازارهای صادراتی یکی از استراتژی‌های اصلی شرکت سیمان بجنورد است و برای تحقق این استراتژی  تنوع و کیفیت محصول سیمان، دانش و توانمندی نیروهای متعهد و مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و سیستم‌های مدیریت کیفیت یکپارچه IMS  مد نظر است.