در نخستین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شرکت‌های تابعه سیمان تامین شستا با حضور مدیران شرکت تابعه برنامه جامع روابط عمومی‌های این هلدینگ رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، در این مراسم حمیدرضا طهماسبی‌پور مدیر روابط عمومی سیمان تامین شستا با تشریح ابعاد این برنامه جامع و تاکید بر تطبیق با اهداف وزارت کار و شستا گفت:وحدت رویه در اجرای برنامه‌های اطلاع رسانی مدنظر خواهد بود
او با تحلیل جایگاه ویژه روابط عمومی در دوره مدیریت جوانگرای شستا و هلدینگ سیمان تامین افزود:با تدوین و تعیین خط مشی در این برنامه جامع، اهداف کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت روابط عمومی مشخص شد و شفاف‌سازی فعالیت‌ها به عنوان بک اصل مد نظر خواهد بود.
طهماسبی پور سند در تبیین برنامه جامع روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و شرکت های تابعه گفت:در این برنامه با بهره‌گیری از مدل swot فرصت‌ها و تهدیدها و ضعف و قوت‌ها روشن شد تا با کمک علم ارتباطات فرآیندهایی مدرن برای اطلاع رسانی شفاف تعریف شود.
وی تاکید کرد: در شرکت های زیر مجموعه سیمان تامین شستا از مسیر ارتباطات نسبت به ایجاد هم افزایی و انتقال دانش و تجربیات اقدام خواهد شد تا علاوه بر نفع اقتصادی شرکت‌ها، منافع عمومی صاحبان اصلی شرکت‌ها که همان بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند بیش از گذشته حفظ شود.
او تصریح کرد: تغییر نگرش و فرهنگ روابط عمومی ها از توجیه‌گری به تحلیل‌گری یک اصل است که باید موضوعات سازمان و را جهت دهی مناسب محتوایی کند و در نهایت هماهنگ نشر داده شود.