شرکت سیمان خزر با انجام یک پروژه زیباسازی ،حدود 1500 مترمربع از دیوارهای بیرونی خود را با پیام های مورد نظر این شرکت رنگ آمیزی و باز آفرینی کرد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، این پروژه نقاشی دیواری در قالب طرح هایی شامل نمادهای ملی و میهنی و زیست محیطی به موضوعاتی همچون فرهنگ مطالعه، فرهنگ کار و توجه به مقولات کارگری ,و منابع انسانی اجرایی شد.
بر اساس این گزارش، دیوار نوشته‌ها بااحادیث و روایات بزرگان و شهدا و موضوعاتی مانند فروش و بازاریابی توسط هنرمندان این شرکت اجرا شده است.
بر اساس اعلام این شرکت، تلاش شده تا با رویکرد 5s نگاه هر بیننده در حال عبور از کنار شرکت جلب این پیام‌ها شده و شکلی تازه از محیط این کارخانه به مخاطب ارائه شود.
در اجرای این پروژه اثرات فرهنگی و آموزشی با ابزار دیوار نگاره‌ها مد نظر بوده است.
گفتنی است شرکت سیمان خزر در ورودی استان گیلان و در حاشیه مسیر امام زاده و در مسیر جاده ییلاقی زیبایی قرار دارد که طی سال شاهد حضور تعداد زیادی از مسافران و زائران عبوری است.
شایان ذکر است که این پروژه دیوار نگاری با همکاری تعدادی از پرسنل بسیجی و خوش ذوق شرکت در قالب «شیفت ایثار» که درخارج از ساعت کاری بوده است اجرایی شد تا چهره زیباتری از شرکت در نگاه مسافران و ساکنان این اقلیم شکل گیرد.