بازار جهانی به دلیل افزایش تقاضا در زیرساخت ها و املاک مسکونی  مستعد خرید مخلوط آماده بتن  است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، گزارش تحقیقات بازار (PMR) در این حوزه نشان داده است که در بازارهای جهانی  ودر جغرافیاهای مختلف استعداد خرید بتن آماده  به دلیل افزایش تقاضا در زیرساخت ها و املاک مسکونی بسیار بالاست.
 بر اساس این گزارش گه در سایت دنیای سیمان بررسی آن منتشر شده ، انتظار می رود بخش بتن استاندارد سهم قابل توجهی در طول سال های پیش بینی شده را در دست داشته باشد.
به گفته این گزارش، این نوع بتن تولیدی در برنامه های مختلف در بخش هایی از قبیل مسکونی، تجاری، زیرساخت ها و … مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 بر اساس این گزارش در پایان سال 2018، بازارجهانی بتن آماده ؛ با ارزش 59.8 میلیارد دلار ارزش معاملاتی داشته است و انتظار می رود که شرق آسیا، به دلیل تقاضای رو به رشد چین، سهم بزرگی را در بازار جهانی بتن آماده و انواع بتن در طول سال های متوالی به خود اختصاص دهد.