پایان عملیات حفاری، سنگبرداری و تحکیم تکیه گاه‌های (کی ترنچ) بدنه
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، عملیات حفاری، سنگبرداری و تحکیم تکیه گاه های بدنه سد کوهرنگ3 از تراز 2240 (تاج سد) تا تراز 2156 (کف رودخانه) با انجام آخرین پاس انفجار در تاریخ 26/3/98 به پایان رسید.
حجم عملیات انجام شده توسط شرکت سابیر (از زیر مجموعه های سیمان تامین شستا) از تیر ماه سال گذشته تاکنون در جناح راست 101هزار و در جناح چپ 151هزار مترمکعب بوده است. در مجموع 252هزار متر مکعب حفاری انفجاری با مصرف تقریبی 170 تن مواد ناریه انجام شد.
همچنین به موازات عملیات حفاری و سنگبرداری، عملیات بارگیری و حمل مصالح گود نیز در حال انجام است که طی یکسال گذشته حجم تقریبی 400هزار مترمکعب از مصالح (شامل مصالح حاصل از حفاری تکیه گاه ها و آبرفت برداری پی سد) بارگیری و حمل شده است.
از ابتدای تیر ماه با تقویت ناوگان حمل عملیات آبرفت برداری گود پی به حجم باقیمانده تقریبی 520هزار مترمکعب با جدیت پیگیری و طبق برنامه زمانبندی تا پایان مهر ماه تکمیل خواهد شد.