اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مرور 50 شرکت فعال و برتر فصل بهار 1398 اسامی این شرکت‌ها را اعلام کرد.

به  گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان و سیمان تهران در فهرست 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه اول سال 1398 قرار دارند .
گفتنی است شرکت سیمان فارس و خوزستان با نماد «سفارس» در بورس فعالیت دارد و از شرکت‌های تابعه سیمان تامین شستاست.
اقبال عمومی و سهامداران خرد به خرید سهام شرکت‌های سیمانی و خاصه شرکت‌های تابعه سیمان تامین، یکی از دلایل این توفیق بوده است.