روز دوشنبه 10 تیر 1398 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به همراه دو نفر از اعضای هیأت مدیره از پروژه سد کوهرنگ 3 در استان چهارمحال بختیاری بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این بازدید یک روزه که مدیرعامل و چند تن از مدیران شرکت سابیر نیز حضور داشتند بازدیدکنندگان در جریان روند عملیات اجرایی و پیشرفت کار قرار گرفتند.
در حاشیه این بازدید جلسه ای نیز برگزار شد که سرپرست دستگاه نظارت پروژه ضمن ابراز رضایت از عملکرد شرکت سابیر توضیحات لازم را در خصوص پروژه ارائه کرد.