شرکت سیمان تامین شستا در اقدامی متفاوت که در شرکت سیمان فارس و خوزستان از شرکت‌های تابعه حامی آن بوده است، برای فروش و مشاوره آنلاین سیمان یک سامانه برخط را اجرا و توسعه داده است.