روند افزایش فروش سیمان مراکش تا پایان سال 2019 ادامه خواهد یافت.


به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین از سایت تخصصی globalcement فروش سیمان در کشور مراکش طی چهار ماه اول سال 2019 به 4.8 میلیون تن رسیده است.

این میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال 2018 نزدیک به 6 درصد افزایش یافته است.

آوریل 2019 چهارمین ماه متوالی از فروش بهبود یافته سیمان در کشور مراکش است.

این روند افزایش فروش سیمان در مراکش در حالی است که در سال 2017 با 5.3 درصدکاهش و در سال 2018 با 5.5درصد کاهش همراه بوده است.