با پیگیری‌های به عمل آمده، کمیسیون تحویل موقت پروژه کانال اصلی خداآفرین با حضور نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار در محل کارگاه تشکیل و موضوع تحت پیمان شرکت سابیر «اجرای قطعه اول کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی وابسته» تحویل موقت شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا از سابیر، این مهم حاصل تلاش شبانه روزی کارگران و مهندسان پروژه محقق شده و خدمتی دیگر از شرکت سابیر زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شستاست.

بر اساس این گزارش، پروژه قطعه اول کانال اصلی خداآفرین به طول 12223متر، متشکل از 7551 متر کانال ذوزنقه­‌ای و 4532 متر سازه فلوم به‌همراه 71 دستگاه ابنیه فنی شامل 36 دستگاه کالورت، 9 دستگاه پل، 10 دستگاه سازه تبدیل، 5 دستگاه آبگیر، 4 دستگاه آبشخور، 1 دستگاه باکس زیرگذر، 5 قطعه دیوار حائل و 1 دستگاه سازه سوپرپاساژ و 3 قطعه جاده جایگزین آسفالته است.

مجموع عملیات اصلی پروژه شامل انواع عملیات خاکی اعم از خاک‌برداری، کانال‌­کنی، پی­‌کنی، سنگ‌برداری و خاکریزی به حجم 5 میلیون مترمکعب، عملیات بتن‌­ریزی به حجم 185 هزار مترمکعب، آرماتوربندی به مقدار 12500 تن و 850 هزار مترمکعب آب اندازی جهت تثبیت و تست کانال هیدرولیکی اجراء شده است.

این پروژه در استان آذربایجان شرقی، شهرستان کلیبر، جاده خمارلو به اصلان دوز به موازات رودخانه ارس واقع شده است که برای آبیاری پایین دست سد خداآفرین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گفتنی است  12 تیر کمیسیون تحویل موقت پروژه کانال اصلی خداآفرین با حضور نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار در محل کارگاه تشکیل شد.