برخی از اخبار روابط عمومی سیمان تامین شستا در روزنامه عصر اقتصاد که طی خرداد و تیر 98 پوشش داده شده است:

 

نجفی مدیرعامل سیمان صوفیان:
سود صنعت سیمان در سال 98 بیشتر خواهد شد
عصر اقتصاد 8 خرداد


رضا جمارانیان:

حذف دلالان و اصلاح قیمت سیمان برای رونق تولید ملی

عصر اقتصاد 8 خرداد

 

 

با حکم مدیر عامل سیمان تامین
سرپرست سیمان ساوه منصوب شد

سیمان ساوه عصر اقتصاد