انجمن جهانی سیمان (WCA) ایان رایلی را به عنوان اولین مدیرعامل خود منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به نقل از سایت تخصصی worldcement ، رایلی از 10 شهریور امسال به صورت رسمی کار خود را در انجمن جهانی سیمان به عنوان مدیرعامل آغاز می‌کند.
وی سوابق مدیریتی زیادی در شرکتهای سیمانی مطرح مانند هلدینگ لافارژهولسیم و همچنین تجربه های فراوان بین المللی در زمینه صنایع سیمان در اروپا، آمریکا و آسیا دارد.
رایلی گفت: “امیدوارم که پیشرفت های انجمن جهانی سیمان را با همکاری اعضای متنوع و بین المللی به پیش ببریم و اکنون بیش از هر زمان، صنعت جهانی سیمان نیاز به یک صدا قوی، بلند پروازانه و متحد دارد ؛ تا بتوانیم با چالش های پیش رو مواجه شویم، و این یک امتیاز بزرگ است که در این زمان باید انجمن جهانی سیمان را رهبری کنیم.”