سید محمدرضا احمدی نایب رئیس محترم هیئت مدیره سیمان تامین شستا و معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سیمان تامین در بازدیدی یک روزه از کارخانه سیمان شاهرود، چالش‌ها و فرایند کاری این شرکت را با حضور مدیرعامل این شرکت بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا،  در نشست مدیر عامل سیمان شاهرود با معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سیمان تامین شستا، علاوه برارائه گزارش از آخرین وضعیت و اقدامات این شرکت در ماه‌های اخیر موضوعاتی مانند تولید، محصولات جدید، فروش از سوی بازوی و احمدی بررسی شد.
بازوی به رکورد بالاترین حجم صادرات در2 ماه اخیر اشاره و به همراه نایب رییس هیات مدیره بازدیدی از سایت و معادن این شرکت داشتند.
در حاشیه این بازدید بازوی مدیر عامل محترم سیمان شاهرود با سید محمدرضا احمدی نایب رئیس محترم هیئت مدیره سیمان تامین شستا در قالب یک نشت به بررسی راه‌کارهای توسعه فرایندهای پیش رو و برنامه ریزی‌های آتی پرداختند.