قرارداد صادرات سالانه 360 هزار تن کلینکر شرکت سیمان خوزستان به سیمان العماره عراق بسته شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، خسرو جامعی، مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان در حاشیه مجمع فوق العاده این شرکت از نهایی شدن قراداد صادرات 360 هزار تن کلینکر به سیمان العماره در سال 98 خبر داد.
وی با اشاره به رفع بخش قابل توجهی از نیاز سیمان العماره به کلینکر افزود: بر اساس این قرارداد 60 درصد نیاز کلینکر سالانه سیمان العماره توسط شرکت سیمان خوزستان تأمین می‌شود.