با تعویض شل كولر در سيمان سفيد ني ريز صرفه جوئي 1 ميليارد ريالی محقق شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا ازهلدینگ سیمان فارس و خوزستان، داود اکبری، مدیر عامل شركت سیمان سفيد ني ريز با اشاره به شروع برنامه تعمیرات اساسي پیش بینی شده خط تولید اين شركت با بازديد از كارخانه و بررسي روند انجام تعميرات گفت: در پانزدهمین روز تیر ماه امسال تعمیرات اساسی اين شركت با توقف کوره شروع شده و پروژه تعويض 7 متر از شل كولر و رينگ و غلطك ايستگاه 1 كولر براي اولين بار به دست كارشناسان و پرسنل داخلي اين شركت انجام خواهد شد.

وی افزود هم اكنون كار تعميرات خط توليد اين شركت آغاز شده و طبق برنامه ريزي قبلي حداكثر طی مدت 16 روز كليه اقدامات اصلاحي و تعميرات در راستاي بهبود فرايند توليد كارخانه انجام خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، این عملیات صرفه جوئي بيش از 1 ميليارد ريالي را براي اين شركت به همراه خواهد داشت.

گفتی است، نسوز كاري 27 متر از كوره و ساير اقدامات برنامه ريزي شده مطابق روال سال‌های قبل انجام خواهد شد.