مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان خوزستان در تاریخ 16 تیرماه سال جاری در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش با حضور 64 درصد سهامداران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، در این مجمع سعید حیدری به عنوان رئیس مجمع، محسن کلاه کج به نمایندگی از سیمان های خاش و فارس به عنوان ناظر و کامران معتمدی به نمایندگی از شرکت های توسعه سرمايه و صنعت غدير و سپاهان به عنوان ناظر حضور داشتند. همچنین روزبه سرداری به عنوان نماینده سازمان بورس و مجيد قديرلي به عنوان حسابرس در جلسه بودند.
خسرو جامعی، مدیر عامل سیمان خوزستان در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت گفت: شرکت سیمان خوزستان افزایش سرمایه ای از محل مطالبات حال شده  و آورده نقدی سهامداران از مبلغ 650 میلیارد ریال به مبلغ 1400 میلیارد ریال خواهد داشت. این افزایش 115 درصدی به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری صورت پذیرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ( ارجان صنعت) انجام خواهد شد.

گفتنی است با موافقت سهامداران حاضر در مجمع این افزایش سرمایه مورد تصویب قرار گرفت.