مراسم گرامیداشت روز محیط بان و روز بدون پلاستیک با مشارکت و همکاری شرکت سیمان صوفیان و اداره کل حفاظت ازمحیط زیست استان آذربایجان شرقی در کنار سد امند تبریز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا از سیمان صوفیان، نجفی مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان در حاشیه این مراسم گفت: حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه دولتها نیست و به تنهایی نخواهند توانست روند کاهش آلایش را بطور کامل کنترل کنند. حفاظت از محیط زیست و داشتن محیط زیست سالم به عزمی پایدار و تلاشی جهانی توسط تک تک ما انسان ها نیاز دارد، بخصوص صنایعی همچون شرکت های سیمانی وظیفه ای بس خطیر و سنگین در این مورد را دارا هستند
وی افزود: به منظور فرهنگ سازی و ارتقا سطح دانش شهروندان در زمینه مضرات کیسه‌های نایلونی، شرکت سیمان صوفیان نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی و ترویج فرهنگ زیست محیطی در اینگونه مراسمات مشارک فعال دارد .
وی تاکید کرد:براي اجراي اهداف سازمان، رعایت قوانين زيست محيطي را در اولویت کارخود قرار دادیم و بر همین اساس به این شعار تأکید می ورزیم ” تولید محصول با کیفت در محیطی پاک و ایمن “.