شرکت سیمان فارس و خوزستان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه خود را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا از  سیمان فارس و خوزستان، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/02/31 به شرح زیر است:

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان

(ثبت شده به شماره 4081و شناسه ملي 10100235615)

با سرمايه 5،625 ميليارد ريال

از كليه صاحبان محترم سهام اين شركت دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1398/4/31 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران  تشكيل مي‌شود، حضور به هم رسانند.

سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان مي توانند در روزهاي  شنبه و یکشنبه مورخ 29 و 1398/4/30 برای دریافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام و كارت ملي و در مورد نمايندگان با ارائه معرفي نامه رسمي و شناسه ملي شركت و كارت ملي نماينده از ساعت 8 لغايت 14 به امور سهام اين شركت واقع در تهران – خيابان دكتر بهشتي-خیابان پاکستان -کوچه چهارم   پلاك 4 مراجعه کنند.

بديهي است فقط سهامداراني كه ورقه ورود دريافت كرده اند در جلسه حضور خواهند يافت.

دستور جلسه :

-استماع گزارش فعاليت هيئت مديره ، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد و صورتهای مالی سال مالي منتهي به 1398/2/31 .

-بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه در تاريخ 1398/2/31 و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور

-تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره

-تعيين حسابرس مستقل و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) شركت براي سال مالي منتهي به 1399/2/31 و تعيين حق الزحمه آنان

-تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت

-انتخاب اعضای هیئت مدیره

-ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه باشد

ضمناً ضرورت دارد کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه اصل کارت ملی به انضمام تصویر آن را ارائه کنند .

همچنین درج شماره ثبت و شناسه ملی سهامداران حقوقی در معرفی نامه الزامی است .

هيئت مديره شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان