با تشکیل جلسات کمیته صادرات سیمان در هلدینگ فارس و خوزستان و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ایجاد و رسمیت یافت.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا با بیان این مطلب گفت: در صنعت سیمان یکی از حلقه های مفقوده موضوع فروش و دارا بودن شبکه توزیع سیمان است که متاسفانه تا کنون برای آن به صورت جدی کاری مستمر انجام نشده است.

او توضیح داد: در گذشته به دلیل بالا بودن تقاضا و کم بودن تولید، فروش قبل از تولید انجام می‌شد و ظرفیت مصرف داخل بیش از ظرفیت تولید بود، اما اکنون به دلیل ازدیاد تولید و تعدد شرکت‌ها این موضوع روندی معکوس داشته و باعث عیان شدن مشکلات فروش در حوزه داخلی و خارجی شده است.

وی با تاکید بر وجود محصولات کیفی جهت صادرات به کشورهای دیگر گفت: یا توجه به نیاز منطقه ای به محصولات و تولید سیمان ایران، بنا داریم تا در خصوص فروش سیمان یک اقدام اصولی انجام دهیم و بر همین اساس با تشکیل کمیته صادراتی در هلدینگ جهت تیم سازی در این بخش اقدامات مهمی را کلید زده ایم.

وی تاکید کرد: در این حوزه طبق مصوبات ابلاغی وزارت صمت به گمرک، فروش سیمان و ارز آوری این صنعت با برگشت به سامانه نیما طبق ضوابط اعلامی رخ خواهد داد.

 جمارانیان با اشاره به هماهنگی های رخ داده و درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برای تغییر روند صادرات سیمان هم گفت: با موافقت وزیر صنعت معدن و تجارت، صادرات سیمان تنها از طریق کارخانه های تولید کننده سیمان انجام خواهد شد و به همین دلیل وجود کمیته صادراتی یک الزام در این حوزه بود که با هماهنگی شرکت های مربوطه انجام شد.