محل جدید الاحداث آزمایشگاه فیزیک شرکت سیمان صوفیان مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سیمان تأمین شستا از صوفیان، نجفی مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان در مراسم افتتاح گفت: این آزمایشگاه از مجهزترین و به روزترین آزمایشگاهای فیزیک کارخانجات سیمان کشور است  که با گواهینامه‌های 17025 و CE به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد شناخته شده است.
او توضیح داد: آزمایشگاه‌های صوفیان قابلیت انجام آزمون‌های مختلف بر اساس استانداردهای داخلی ( ISIRI) و استانداردهای خارجی (CE ، ASTM) را دارا بوده که این امر نقش مهمی در تولید و ارائه محصولات با کیفیت به مشتریان را ایفا می کند.
نجفی با خاطر نشان ساختن اینکه رضایت ذینفعان معیار موفقیت یک سازمان است، افزود: رضایت مشتری اولویت است وخود را در قبال اومسئول و پاسخگو می دانیم؛ در این راستا جهت ثبات کیفیت محصولات خود به صورت مستمر، انجام آزمایشات گوناگون فیزیک و شیمی در واحد کنترل کیفی و آزمایشگاها انجام می پذیرد تا با بهبود مستمر کیفیت محصول و توسعه مداری در مسیر مأموریت و چشم انداز سازمان، گام‌های مؤثرتری برداریم.

نجفی با خاطر نشان ساختن اینکه رضایت ذینفعان معیار موفقیت یک سازمان است، افزود: رضایت مشتری اولویت است وخود را در قبال اومسئول و پاسخگو می دانیم؛ در این راستا جهت ثبات کیفیت محصولات خود به صورت مستمر، انجام آزمایشات گوناگون فیزیک و شیمی در واحد کنترل کیفی و آزمایشگاها انجام می پذیرد تا با بهبود مستمر کیفیت محصول و توسعه مداری در مسیر مأموریت و چشم انداز سازمان، گام‌های مؤثرتری برداریم.