در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان خوزستان، شركت سیمان خوزستان به عنوان  واحد نمونه معدنی استان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان خوزستان، لوح و تنديس واحد نمونه معدنی به غلامرضا شجاعی، مدير کارخانه سيمان خوزستان اعطا شد.
مدير کارخانه سيمان خوزستان در این رویدادگفت: ميزان رضايتمندی مشتريان و كاركنان، انجام فعاليت‌های تحقيق و توسعه، رويكرد به افزايش كيفيت و صادرات، عضويت در بورس، انجام فعاليت‌های زيست محيطی در استان و كشور، صرفه جويی در مصرف انرژی، استفاده از انرژي‌های پاک در كنار استانداردهای ملی و بين المللی از جمله مهمترين شاخصه های مدنظر در ارزيابی و انتخاب شركت سيمان خوزستان به عنوان واحد نمونه معدنی بوده است.