به تازگی در ایران هم بحث روکش بتنی جاده‌ها مورد توجه واقع شده است؛ این نوع بتن در 2 سال اخیر در جاده های کشور اجرایی شده و با این نوع روکش، 15 هزار تن آسفالت و 700 تن قیر در هر کیلومتر جاده‌سازی صرفه‌جویی خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، قیمت بتن RCC که جدیدترین تکنیک جاده‌سازی در دنیاست، به ازای هر متر مربع (در ضخامت یک سانتیمتر) حدود 4 هزار تومان است که در هر متر مربع حدود 7 هزار تومان کاهش هزینه ملی را در پی دارد.

این روکش علاوه بر صرفه‌جویی، استحکام و کیفیت جاده‌ها را نیز در پی دارد و با بارندگی استحکام بیشتری خواهد داشت؛ همچنین مانع ایجاد دست‌انداز و افتادگی آسفالت و کاهش خطر تصادفات جاده‌ای خواهد شد.

عمر 30 تا 40 ساله و حفاظت از محیط زیست دیگر ویژگی روکش بتنی است که در ایران با وجود انبوهی کارخانه سیمان و ظرفیت خالی شرکت‌های تولیدی یک مزیت داخلی است.

در ادامه ویدئو زیر را ببینید: