جلسه‌های بررسی عملکرد 3 ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین شستا برای اولین بار با حضور مدیرعامل هلدینگ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، این جلسات در راستای بهبود نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شرکت های تابعه در شرکت سیمان تامین شستا، طی 2 هفته جلسات فشرده کاری عملکرد همه شرکت‌های تابعه برگزار شد و چالش‌ها و موفقیت‌های کسب شده توسط مدیران بررسی شد.

رضا جمارانیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا  در خصوص روند این جلسات توضیح داد: برای اولین بار در این مجموعه و در دوره مدیریتی اخیر این جلسات با حضور مدیران ارشد برگزار شد تا نتایج اقدامات اخیر و رویکردهای ابلاغی در روند فعالیت‌های شرکت‌ها بررسی و مورد نظارت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: این جلسه ها به صورت فشرده و در هر روزکاری تا 7 جلسه در روز برقرار شد و طی 10 روز تمام شرکت ها گزارش کاری و اقدامات خود را به هلدینگ ارائه کردند تا در صورت نیاز به رفع مشکلات اقدام شود.

ارتقای کارایی و بهره‌وری

وی هدف از برگزاری این جلسات فشرده را ارتقای کارایی و همسو سازی فعالیت‌ها دانست و افزود: روند نظارتی اخیر در راستای سیاست های ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در روند سوددهی و ارتقای بازدهی شرکت‌های تابعه در 3 حوزه صنعت سیمان، عمران و حمل و نقل موثر واقع شده و نتایج موثری را در بخش تولید و صادرات محصول و خدمات به بار آورده که به زودی در این حوزه‌ها اطلاع رسانی دقیق خواهد شد.
وی تاکید کرد: بررسی روند سودآوری نهایی شرکت‌ها در این جلسات، خبرهای خوبی برای سهامداران واقعی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که همانا بیمه شدگان هستند، دارد که از بهبود و افزایش سود به بودجه شرکت‌ها در یک میانگین خبر می‌دهد.