مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت سیمان بجنورد، با حضور مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای خراسان شمالی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، همزمان با هفته ملی مهارت با هدف ارائه آموزش‌های بدو و حین خدمت به شاغلین بنگاه‌های اقتصادی و مهارت‌افزایی کارگران، در 7 استان کشور، 13 مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی از جمله مرکز آموزش بین کارگاهی سیمان بجنورد با حضور سلیمان پاک‌سرشت، معاون وزیر و رئیس سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای از طریق ارتباط  ویدئو کنفرانس، با استان‌های مجری افتتاح شد.

کمال صدیقی، با اشاره به اینکه در شرایط رکود و تحریم، حفظ و افزایش طول عمر تجهیزات از عوامل مهم کاهش قیمت تمام شده و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت سیمان است، گفت: هدف از  ایجاد مرکز آموزش بین کارگاهی، کاهش هزینه ها و افزایش طول عمر تجهیزات از طریق  افزایش مهارت پرسنل و بهره مندی از مشوق های قانونی است.

وی با تشریح فرآیند دریافت مجوز بین کارگاهی که از سال 96 با همکاری سازمان فنی و حرفه ای آغاز شده است، توضیح داد: برخورداری از زیر ساخت های مناسب از قبیل وجود نیروهای متخصص به عنوان مربی و مدرس داخلی، فضای آموزشی مناسب و کارگاه های مجهز جهت پشتیبانی از خط تولید از پیش نیازهای ضروری احراز شرائط دریافت مجوز یاد شده است. با اجرای دستورالعمل ها و  پیاده‌سازی استانداردهای فنی و حرفه ای، سیمان بجنورد، موفق به دریافت موافقت نامه اصولی و پروانه فعالیت مرکز آموزش بین کارگاهی شد.