شرکت سیمان خزر، در راستای حفظ منابع طبیعی و تعهد در اجرای مسئولیت اجتماعی  حوزه محیط زیست، کاغذ را از مکاتبات اداری خود حذف کرد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، با شروع مرداد امسال، سیستم ثبت ورود و خروج، مرخصی و اضافه کار کارکنان و اتوماسیون اداری پیشرفته بدون کاغذ رونمایی شد.
با اجرای کامل اتوماسیون و ثبت ورود و خروج و مرخصی و اضافه کار کارکنان،  که با قابلیتی هم از سیستم کامپیوتر و هم با نصب اپ در گوشی همراه کارکنان شرکت کاغذ از مکاتبات اداری شرکت سیمان خزر حذف و نامه نگاری ها به شکل مکانیزه و با حذف فیزیکی انجام شد.
فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و درختان
 سیدهوشنگ خلفوندی، مدیرعامل سیمان خزر با اشاره به اهمیت اجرای صحیح و کامل اتوماسیون اداری در پیشبرد اهداف سازمان اظهار کرد: امروز موسسه یا سازمانی وجود ندارد که بتواند بدون اجرای اتوماسیون اداری امور جاریه خود را با سرعت و دقت مناسب انجام دهد.
وی در ادامه با تاکید بر شعار «برای زندگی همین یک زمین را داریم» گفت: رسالتی که در حوزه محیط زیست برعهده ماست، ما را بر آن داشته تا با اجرای صحیح این سیستم گام موثری در فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و درختان برداریم.
وی افزود:علاوه بر منافع یاد شده، کاهش هزینه جاری  مصرف کاغذ، سرعت بخشیدن به پیگیری امور اداری و ثبت ورود و خروج کارکنان  هم عایدات دیگر طرح تکمیل فرایند اتوماسیون اداری شرکت است.
گفتنی است شرکت سیمان خزر تابعه سیمان تامین شستاست.