سیستم گندزدایی آب سیمان بهبهان به روش الكترولیز نمك طعام راه اندازی شد.


به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از هلدینگ فارس و خوزستان، با راه اندازی سیستم گندزدایی آب سیمان بهبهان به روش الكترولیز نمك طعام و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه شستا، ساکنان روستای قدمگاه امام رضا(ع) از نعمت آب سالم بهره‌مند شدند.

بر پایه این گزارش، واحد فنی مهندسی شرکت سیمان بهبهان در پی تحقیقات برای جایگزینی کارآمدترین و به روزترین روش گندزدایی آب که با شرایط شرکت سیمان بهبهان مطابقت داشته باشد، مطالعات گسترده‌ای در خصوص سیستمهای موجود به عمل آورده و به دلیل ناکارآمدی روش‌های قبلی سیستم گندزدایی آب (افزودن پودر کلر در حوضچه ها، تزریق گاز کلر در خطوط لوله) روش مولتی اکسیدان (الکترولیز نمک طعام) را عملیاتی کرد.
با  این تحول تازه، علاوه بر تامین آب مصرفی کارخانه، مردم منطقه هم از نعمت آب سالم بهره‌مند شدند.