دومین محموله كلینكر صادراتی شركت سیمان آبیك از بندر شهید رجایی به مقد بنگلادش بارگیری و ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از  فارس و خوزستان، محموله کلینکر صادراتی شرکت سیمان آبیک  از بندر شهید رجایی بندر عباس به کشور مقصد ارسال شد.

بر پایه این اطلاع، با برنامه ریزی انجام شده و در راستای هدف افزایش دوبرابری صادرات نسبت به سال ۹۷، دومین محموله کلینکر صادراتی شرکت سیمان آبیک در سال 98 به بازارهای هدف صادراتی انجام شد.

گفتنی است اولین محموله کلینکر صادراتی در اردیبهشت ماه سال جاری صادر شد.