تنوع بخشی به محصولات سیمانی با محوریت شرکت تحقیق و توسعه سیمان پیگیری می‌شود.
به گزارش  روبط عمومی سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا با بیان این مطلب گفت» با توجه به ظرفیت مازاد تولید سیمان باید توجه کنیم که چرا ما تنها دونوع و تیپ سیمان را جدی گرفته ایم و عمده تولید کشور همین بوده است. در دنیا دهها تیپ سیمان و محصول تولید می‌شود و ما هم باید در نوآوری و تنوع بخشی فعال شویم

وی ادامه داد: شرکت تحقیق و توسعه سیمان به عنوان یکی از شرکت های تابعه مسئولیت یافته تا اقدامات جدیدی را برای تنوع بخشی آغاز کند. در حال حاضر هم در ۲ شرکت سیمانی تولید ۲ نوع محصول جدید به صورت پایلوت آغاز شده و امیدواریم به زودی تولید انبوه آن آغاز و به سایر شرکت های مجموعه هم تعمیم داده شود.

او تاکید کرد: موضوع تحقیق و توسعه را به شکل جدی پیگیری کرده ایم و در ممیزی معادن و خط تولید هم ورود جدی داشته ایم تا تولید کیفی هم در کنار تنوع بخشی فراگیر شود.

جمارانیان افزود: در این فرایند دنبال کاهش قیمت تمام شده محصولات هستم و در تمام کارخانه ها ممیزی خطوط تولید و معادن را با ظرفیت های شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان پیگیری می‌کنیم.