در جلسه ای با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در محل این سازمان، شرکت سیمان فارس نو به عنوان شرکت برتر بورسی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، 40 شرکت برتر بورس از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد که در بین این شرکت ها ، سیمان فارس نو به عنوان یکی از شرکت های برتر بورسی حضور دارد.

این انتخاب به علت بهبود قابل ملاحظه در عملکرد مالی شرکت ها نسبت به سال قبل و از میان شرکت های پذیرفته شده نزد بورس تهران و فرابورس ایران صورت گرفته است.

به همین منظور جلسه ای با حضور علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار به منظور ارائه دستاوردها و اقدامات مثبت انجام شده که منجر به بهبود عملکرد شرکت های مذکور شده  در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار  شد.

در این جلسه مدیران 40 شرکت برتر که به دعوت شاپور محمدی در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور  داشتند، گزارشی از موفقیت های شرکت های خود در خصوص عملکرد مالی که منجر به این انتخاب شد،  ارائه دادند.

با توجه به تجربیات بورس‌های اوراق بهادار در سطح بین‌الملل، شناسایی شرکت‌های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت‌های مالی انجام می‌شود.

بر این اساس شناسایی شرکت‌های فعال‌تر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان داد وستد سهام در تالار معاملات (تعداد و ارزش سهام داد وستد شده)، تناوب داد وستد سهام در تالار معاملات (تعداد روزهای داد وستد شده و دفعات داد وستد شده) و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی) است.