در قالب احکام جداگانه، سید علیرضا سجادی و سید امید میرغضنفری به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان مدیرعامل شرکت سیمان تامین در این احکام نوشت :با استناد به مصوبات مجمع عادی سالانه به تاریخ 10 مرداد 1397، شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) و با توجه به وکالت اخذ شده، به موجب این احکام به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیات مدیره شرکت سابیر منصوب می‌شوید.
او همچنین افزود: امید است تا با هماهنگی سایر اعضای هیات مدیره، در جهت تحقق اهداف تعین شده در چارچوب اساسنامه، قانون تجارت و با رعایت صرفه و صلاح شرکت مذکور و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، انجام وظیفه کنید.
گفتنی است  جلسه هیات مدیره این شرکت نیز با حضور دو عضو دیگر هیات مدیره که از سوی سهامدار دیگر این شرکت( سهامدار 49 درصدی سهام عدالت) برگزار و مقرر است تا جلسه هیات مدیره جدید شرکت سابیر در ماه جاری و در شرکت سابیر برگزار شود.