سیستم‌های مدیریتی سیمان صوفیان توسط ممیزان هلدینگ سیمان تأمین و فارس خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سیمان تأمین شستا ،منصور نجفی مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان در ارتباط با این ممیزی گفت: بر اساس تصمیم مدیریت هلدینگ سیمان تأمین و فارس خوزستان، شرکت‌های سیمانی از منظر استقرار سیستم‌های مدیریتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

او تصریح کرد: با توجه به سابقه طولانی شرکت سیمان صوفیان در پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، انرژی و آموزش این شرکت به عنوان اولین شرکت مجموعه سیمان تأمین به مدت دو روز با حضور شفیعی و احمدی ممیزی شد و از واحدهای مختلف بازدید به عمل آمد.

وی افزود: استقرار مناسب سیستم‌های مدیریتی یکی از عوامل ایجاد ارزش افزوده در شرکت است و از تیم ممیزی و پرسنل شرکت که در پیاده سازی این سیستم ها با مدیریت شرکت همکاری دارند باید تشکر کرد.

شفیعی سرممیز تیم نیز در جلسه اختتامیه با اشاره به وضعیت مناسب شرکت سیمان صوفیان نسبت به سایر کارخانجات سیمانی، پیشنهاداتی در جهت بهبود هرچه بیشتر ارائه  داشت.