با هدف ثبات و مدیریت استراتژیک تولید، توزیع و صادرات سیمان ایران ، جلسه مدیرعامل شرکت‌های سیمانی کارگروه شمالغرب کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، جلسه مدیران عامل شرکت‌های سیمانی کارگروه شمالغرب کشور، دوشنبه 9 مهر 1398  در محل کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت تولید و فروش شرکت‌های سیمانی مورد ارزیابی قرار گرفته و تعاملات لازم جهت افزایش توزیع و تنوع محصولات با توجه به نیازهای ذینفعان در دستور کار قرار گرفت.
شایان ذکر است وجود کارگروه های منطقه ای با هدایت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران باعث ثبات و مدیریت استراتژیک تولید، توزیع و صادرات سیمان ایران گردیده است