به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از سیمان شاهرود، پس از گذراندن دوره آموزشی اعضای واحد پژوهش در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و طی بازدیدی که توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحد تحقیق وتوسعه وآزمایشگاه مرکزی به عمل آمد مشاهده شد، این مجموعه توانسته دستاوردهای ارزشمندی در بومی سازی، نوآوری، توسعه و بهبود مستمر محصولات سیمانی پرتلند، بتن غیر مسلح ازبتن معمولی، محصولات بتنی پیش ساخته ، بتن سیال معمولی جهت پاسخگویی به انتظارات و نیاز های داخلی بدست آورد و موفق به کسب پروانه تحقیق و توسعه  شود.
با توجه به برنامه استراتژیک و اهداف شرکت و با کمک تجهیزات و امکانات کارگاهی _آزمایشگاهی و نیروهای کارآزموده، جهت حفظ و تداوم این دستاورد ها و گسترش فعالیت های تحقیقاتی _ صنعتی و طراحی و توسعه محصولات، همچنان پر تلاش در این مسیر گام بر خواهیم داشت.