به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی و با حضور مدیر عامل آتش نشانی استان آذربایجان شرقی، از آتش نشانان و کارشناسان ایمنی شرکت سیمان صوفیان تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تأمین شستا،  منصور نجفی مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان با اشاره به اینکه امیدواریم که در شرکت شاهد هیچ گونه حوادثی نباشیم گفت : آتش نشانی عرصه ایثارگری و فداکاری است و آتش نشانان با عشق به دل حوادث می زنند تا  ایمنی و آسایش را به ارمغان آورند .

نجفی بر آمادگی آتش نشانان برای انجام ماموریت ها تاکید نموده و افزود: روز آتش نشانی و ایمنی بهانه ای است برای قدردانی از این قشر زحمت کش که برای حفظ جان و مال دیگران جان خود را به خطر می اندازند.

قلیزاده مدیر عامل آتش نشانی استان آذربایجان شرقی نیز ضمن تبریک این روز به آتش نشانان شرکت سیمان صوفیان گفت: شغل آتش نشانی، ایثارگری است و روز آتش نشانی و ایمنی جهت یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش نشانان نامگذاری شده است.

گفتنی است در این مراسم با اهداء لوح سپاس از زحمات و خدمات واحدHSE شرکت  تقدیر صورت گرفت.