وکیوم صنعتی در بارگیر خانه شرکت سیمان صوفیان با حضور رئیس محیط زیست شهرستان شبستر و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان راه اندازی و مورد بهره بردار ی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سیمان تأمین شستا، منصورنجفی مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان در این مراسم با تأكيد بر نگرش حفظ محيط زيست، سلامت انسانها را وظيفه كليه فرآيندهاي سيستم مديريت برشمرد و افزود شرکت سیمان صوفیان با شعار “بهبود مستمر کیفیت، در محیطی پاک و ایمن ” در جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان تلاش  می‌کند و این دستگاه ( وکیوم صنعتی) در بارگیر خانه شرکت در راستای کاهش آلودگی و پاکیزگی محیط با همکاری واحد مکانیک و واحد بهره برداری، بهینه سازی و راه اندازی شد.

طالبی رئیس محیط زیست شهرستان شبستر هم با اشاره به پیشقدم بودن سیمان صوفیان در مسائل زیست محیطی گفت : تلاش های به موقع و بدیع این شرکت قابل تقدیر و ستودنی است .