عملکرد ۴۱ تابعه سیمان تامین شستا از روز سه شنبه ۱۶ مهر با حضور مدیرعامل واعضای هیات مدیره سیمان فارس وخوزستان و سیمان تامین شستا ومدیران شرکت‌ها در دفتر مدیرعامل سیمان تامین آغاز و تا ۲۴ مهر ادامه دارد.

به گزارش روابط‌عمومی سیمان‌تامین شستا عملکرد ۶ ماهه ۴۱ شرکت تابعه در قالب یک برنامه فشرده کاری طی ۷ روز کاری و برگزاری میانگین ۶ جلسه در روز با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش این جلسات از ۱۶ مهر اغاز و تا ۲۰ مهر ماه ۱۳ جلسه ۲ تا ۳ ساعته از ساعت ۹ تا ۲۱ برگزار شده است.

طبق این اطلاع، تاکنون جلسات عملکرد شرکت‌های سیمان ارومیه، صوفیان، شاهرود، قائن، زنجان، آبیک، غرب، خاش، فارس نو، فارس، نی‌ریز، گچ ماشینی فارس، ساخت و نصب البرز برگزار شده است.

از بین شرکت‌های یاد شده، گزارش عملکرد ۶ ماهه سیمان صوفیان به دلیل ایرادات محاسبه‌ای مسترد و مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد جلسه بررسی بعد از اصلاح اعداد دوباره برگزار شود.

شایان ذکر است گزارش‌های تکمیلی و روند رو به رشد فروش و سود شرکت‌های یاد شده در ۶ ماهه سال جاری متعاقبا مخابره خواهد شد.