بررسی عملکرد 6ماهه منتهی به 31شهریور 1398 شرکت‌های تابعه سیمان تامین شستا در بخش سیمان انجام و وضعیت شرکت‌های حوزه عمران و حمل و نقل نیز بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در ادامه بررسی‌های وضعیت نیمه اول سال97 در شرکت‌های سیمانی تابعه، گزارش عملکرد شرکت ابیک نشان داد که رشد سود شرکت به نسبت سال گذشته حدود 795 درصد و نسبت به بودجه 6ماهه 1284 درصد رشد دارد.

بررسی عملکرد سیمان غرب هم با حضور مدیران این شرکت و هلدینگ فارس و خوزستان انجام و مشخص شد که این شرکت هم در مقایسه با سال گذشته و دوره 6ماهه مشابه رشد 9 درصدی را ثبت کرده است.

گزارش عملکرد 6ماهه امسال سیمان خوزستان هم خبر از رشد 26 درصدی و گزارش عملکرد سیمان بهبهان نیز خبر از رشد 39 درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان داد.
در بررسی شرکت سیمان زنجان هم طبق برآورد انجام شده اعلام شد که عملکرد مثبت 3 ماهه دوم سال مالی مناهی به شهریور 98 باعث جبران بخش عمده زیان 3ماهه اول این شرکت شده است.

دیگر جلسات فشرده مدیران سیمان تامین شستا در حوزه عمران و حمل و نقل نیز طی روزهای اخیر برگزار و مشخص شد که اکثر شرکت‌ها توانسته اند بودجه 6ماهه 98را پوشش دهند.

گفتنی است در قالب جلسات بررسی یاد شده، گزار‌های ارائه شده از سوی شرکت‌های ایران سازه، شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) به دلیل عدم دقت اطلاعات مالی ارائه شده مورد پذیرش قرار نگرفت و جهت بررسی دوباره بازگردانده شد.
شایان ذکر است که در قالب جلسات جداگانه شرکت‌های سابیر، حمل‌ونقل آبادان، توریستی آبادگران، تهران بتن، فارسیت اهواز، تحقیق و توسعه صنعت سیمان، سیمان خزر، درود، ساوه نیز برگزار شد.