با برقراری جلسه مشترک میان مدیران عامل 17شرکت سیمانی تابعه در هلدینگ سیمان تامین و شرکت حمل و نقل آبادان، به زودی ارتباط کاری تازه ای ساخته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین با بیان این خبر گفت: طرح‌های مشترکی بر اساس نیاز احصا شده در شرکت‌های تولید کننده سیمان برای حمل‌ونقل بار آماده شده تا نیاز این شرکت‌ها رفع شود.
وی ادامه داد: شرکت حمل‌ونقل آبادان از شرکت‌های تابعه این هلدینگ است که می‌تواند در قالب این طرح‌های هم‌افزا علاوه بر درآمد زایی جدید به کمک سود اوری شرکت‌های تابعه سیمانی ما هم بیاید.
او تاکید کرد: به زودی با پایلوت کردن 4 نقطه در کشور، سیستم حمل و نقلی ایجاد خواهد شد تا کامیون‌های ما در دو سمت تردد خود بار داشته و سوداوری بخش‌های حمل ونقل و سیمانی این هلدینگ را تامین کنند.