محمدرضوانی‌فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، از شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سیمان‌تامین شستا در بازدید عصر روز دوشنبه ۲۹ مهر، ترابی مدیرعامل شرکت بین‌المللی‌ بازرسی‌ کالای‌ تجاری با همراهی مدیرعامل شستا توضیحاتی درخصوص روند و عملکرد این شرکت، ارائه داد.

مدیرعامل شستا در این بازدید با اعلام رضایت از فضای کسب و کار شرکت، گفت: حفظ چابکی، نشاط، شادابی و تلاش مجدانه و ارتباط‌سازنده با مشتریان یکی از مهمترین مواردی است که باید در این شرکت مورد توجه باشد.

او تاکید کرد: ضرورت دارد تا هم افزایی با شرکت‌های تحت پوشش شستا به منظور افزایش بازدهی و سودآوری شرکت IGI مورد توجه مدیران این شرکت و هلدینگ سیمان تامین شستا قرارگیرد.

گفتنی است دربازدید رضوانی‌فر مدیران میانی شرکت IGI حوزه فعالیت خود را تشریح کردند.