در مراسم معارفه 2 عضو جدید هیات مدیره شرکت ایران سازه احکام صادره هیات مدیره، توسط رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا به آنها ابلاغ شد.


به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در مراسمی که در محل شرکت ایرانسازه برگزار شد، رضا مهندسی به عنوان عضو موظف هیات مدیره ایران سازه و سهیل اسمعیلی دورانی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره معارفه شدند.
همچنین احکام احمد قاسمی و سیدحامد محتشمی‌پور نیز به عنوان موظف هیات مدیره به آنها تحویل شد.

رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین در این نشست با اشاره به اهداف توسعه‌ای برای شرکت ایرانسازه، خواستار تعهد به اعضای هیات مدیره ایران سازه به میثاق‌نامه شستا شد و گفت: هم اکنون در شرکت ایرانسازه دو هدف وجود دارد که باید به صورت همزمان پیش برود؛ابتدا پیگیری پرونده‌های حقوقی و احقاق حقوق این شرکت در پرونده‌های حقوقی متعدد و دوم اجرای پروژه‌های سود‌آور جدید.
وی با تاکید بر اهمیت تقویت هیات مدیره اضافه کرد: احقاق حق عمومی و پیگیری ۲۸۰ پرونده حقوقی زمان زیادی از شرکت گرفت و بر همین اساس، در شرایط کنونی و به جهت اینکه این پیگیری‌ها مانع کار اجرایی نشود، بایدتفکیک مشخصی صورت می‌پذیرفت تا هر دو کار، همزمان پیش برود و بتوانیم پروژه‌های جدید و سودآور را به این شرکت اضافه کنیم.

وی از هیات مدیره خواستار دسته بندی اموال موجود و شفاف‌سازی توجیه اقتصادی طرح‌ها شد و افزود: منابع مختلف شرکت باید تعیین تکلیف شود تا چرخ ایرانسازه به خوبی به چرخش بیفتد.

آغاز فصل تازه ایرانسازه 

قاسمی مدیرعامل ایرانسازه هم در این جلسه گفت: در دوره جدید مدیریتی شستا، مشکلات نیروی انسانی و حقوقی شرکت حل و فصل شده و برخی امور توسعه‌ای هم در حال انجام است که با همراهی شستا و هلدینگ در حوزه ساخت و فروش فصل تازه‌ای در این شرکت رقم خورد.

گفتنی است پس از جلسه معارفه، با حضور اعضای هیات مدیره جلسه نخست با ترکیب جدید انجام و به اتفاق آرا، رضا مهندسی به عنوان رییس هیات‌مدیره موظف  انتخاب شد.